^ Back to Top
facebook

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋
TKC
     เช่าก๊กกู๋ หรือ พระมาตุลาเฉา
เกิดในสมัยราชวงศ์ซ้อง เป็นน้องชายของพระนางเช่าสีฮองไทเฮาเช่าก๊กกู๋เป็นคนที่มีความประพฤติดีงาม ส่วนน้องชายของเช่าก๊กกู๋ชื่อเช่ายี่เป็นคนเกเร เที่ยวลักขโมยและข่มเหงชาวบ้านเพราะถือตัวว่าเป็นน้องชายของฮองไทเฮาเช่าก๊กกู๋พยายามสั่งสอนว่ากล่าวก็ไม่เชื่อฟังเช่าก๊กกู๋จึงคิดจะหลีกหนีไปเสีย ประกอบกับมีใจฝักใฝ่พระธรรมอยู่แล้วจึงได้ทูลลาฮองไทเฮาออกท่องเที่ยวตามป่าเขาและบำเพ็ญตบะอยู่ตามถ้ำฝ่ายอาจารย์หลีเล่ากุนเล็งญาณรู้ว่าเช่าก๊กกู๋บำเพ็ญตบะอยู่ในถ้ำหลายปีแล้ว ควรเชิญมาเป็นเซียนเพื่อให้ครบแปดองค์ จึงให้ฮั่นเจ็งหลีและลื่อท่งปินไปรับเช่าก๊กกู๋ พร้อมกับเชิญหลีทิก๊วย เตียกั๊วเล้า น่าไช่ฮั้ว ฮ่อเซียนโกวและฮั่นเซียงจือให้มาประชุมพร้อมกันเพื่อคอยต้อนรับเช่าก๊กกู๋ในขณะที่หลีเล่ากุนกับเซียนทั้งปวงกำลังประชุมกันอยู่ที่เขาฮั่วซัวนั้นฮั่นเจ็งหลีกับลื่อทงปินได้พาเช่าก๊กกู๋มาถึงเซียนทั้งปวงจึงพากันออกมาต้อนรับ หลีเล่ากุนได้กล่าวว่าถึงแม้เช่าก๊กกู๋จะเป็นเชื้อพระวงศ์พรั่งพร้อมด้วยวาสนาและทรัพย์สมบัติยังสู้สละความสุขสบายมาถือสันโดษบำเพ็ญตบะจึงสมควรได้เป็นเซียนองค์ที่แปดผู้ใดปรารถนามิให้ภูตผี พาลมากล้ำกลายรบกวน พึงจุดธูปบูชา และให้อธิษฐานถึงเซียนเช่าก๊กกู๋

rescue

gy

มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี

เลขที่ 240/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-272201 , 038-278568, 038-278569

ความถี่วิทยุสื่อสาร 166.285 MHz.

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กู้ภัย 20 Line ID : HS5ZSG

เว็บไซด์ขับเคลื่อนด้วย CMS Joomla